לוח עסקים ברטרים יזמות השקעות דרושים ופורום לוח עסקים ברטרים יזמות השקעות דרושים ופורום
הטבות לתושבי הדרום | עסקים למכירה | ציוד למכירה | מחפש שותף | מחפש להשקיע | מחפש משקיע | סטוקים | לוח דרושים | אינדקס עסקים

היבטי מיסוי מקרקעין עבור מכירה או רכישה של דירה

- 19-03-2014

במדינת ישראל כל עסקת מקרקעין מחויבת עקרונית במס, כאשר במכירת דירה מדובר במס שבח ואילו בקניית דירה מדובר במס רכישה. חשוב להבין כי מכיוון שעסקאות מקרקעין כרוכות בסכומי כסף גבוהים, גם מיסוי מקרקעין עשוי לנסוק לסכומים נכבדים בטווח הקצר או בעתיד הרחוק, מה שעלול אף להפוך את העסקה לבלתי כדאית. יחד עם זאת, לא אחת ניתן למצוא בחוק הקלות, הטבות ופטורים ממיסים אלו בעזרת עורך דין מקרקעין המכיר את תחום המיסוי על בוריו.

היטל מס שבח על מכירת דירה

מס שבח חל על הצד שמוכר את הדירה ואת זכויות המקרקעיןמס שבח חל על הצד שמוכר את הדירה ואת זכויות המקרקעין עבורה, בגין ההפרש שבין שווי הדירה בעת רכישתה לבין שווייה בעת מכירתה. ההפרש מכונה יתרת שווי הרכישה ומחושב בצמוד למדד המחירים לצרכן. בתוך כך, אחוזי מס השבח עבור אדם יחיד משתנים בהתאם למועד רכישת הנכס. לדוגמא, עבור נכס שנרכש משנת 2012 יהיה מס השבח בגובה 25%, ועל נכס שנרכש מחודש נובמבר 2001 ועד סוף שנת 2011 יחול מס שבח בשיעור של 20%. מאידך, על נכסים שנרכשו לפני שנת 1960 חלים מיסי שבח היסטוריים.

חישוב גובה מס שבח

חשוב לדעת כי במרבית המקרים ניתן לקזז ממס שבח חלק מהוצאותיו של המוכר על הנכס, כדוגמת מס רכישה, היטלי השבחה, עלויות שיפוץ הנכס, שכר טרחת עורך דין והלוואות שונות שניטלו עבור רכישת או שיפוץ הנכס. אם לאחר קיזוז ההוצאות לא נותר רווח ממכירת הדירה, מוכרה פטור ממס זה. כמו כן, ניתן לקבל פטור ממס שבח במקרים נוספים, ביניהם פטור מעסקת מגורים מזכה העומדת בתנאים הנדרשים, או בעסקת מתנה מקרוב משפחה וידועים בציבור.

מס רכישה על קונה הדירה

בעת קניית דירה מחויב רוכש הנכס על פי החוק במס רכישה בגובה אחוז מסוים משווייה, כאשר גובה המס משתנה בהתאם לחמש מדרגות רכישה שלאחת מהן משתייך הנכס. חשוב לדעת כי מחושב בנפרד עבור רכישת דירה יחידה או רכישת דירה נוספת. כך לדוגמא, דירה יחידה בסכום של עד 1,470,560 ₪ פטורה ממס רכישה, ואילו דירה נוספת בסכום של עד 1,089,350 ₪ חייבת ב-5% מס. מעבר לכך, במספר מצבים מתקבלים פטורים והקלות במס רכישה, כמו בעת רכישת דירה על ידי עולה חדש או נכה, קבלת דירה במתנה מקרוב משפחה או ידוע בציבור, ופטור מלא בעת קבלת דירה מבן זוג.